پلی اتیلن سنگین گرید BL3

  • تولید کننده: پتروشیمی جم
  • بسته‌بندی: 25kg
پلی اتیلن سنگین گرید BL3
پلی اتیلن BL3 تولید پتروشیمی های جم –مارون و باختر میباشد و در دو نوع ON GRADE و OFF GRADE عرضه مشود . فرآیند قالب گیری بادی به شرح ذیل میباشد: این روش یک روش دقیق در ساخت قطعات توخالی پلاستیکی است، بطوریکه می توان ضخامت قطعه را در نواحی مختلف به خوبی کنترل کرد و همه قطعات تولیدي داراي ضخامت یکسان خواهند بود. در این روش زائده انتهایی در قطعه کار باقی نمی ماند که لازم باشد با یک عملیات آن را حذف کرد. عیب مهم این روش این است که براي تولید قطعات لازم است دو دسته قالب ساخته شود، که یکی براي تولید پیش فرم و دیگري براي تولید قطعه نهایی. قطعه کار پیش فرم را گرم کرده و در قالب بادي قرار می دهند. سپس هواي فشرده را به درون پیش فرم وارد کرده تا منبسط شده و به دیواره ها بچسبد. این روش را قالبگیري بادي انتقالی نیز می نامند زیرا پیش فرم را باید به قالب اصلی منتقل کرد.
پلی اتیلن سنگین BL3 کاربردی همانند پلی اتیلن 0035 (بادی) دارد و در تولید ظروف بادی –تولید قوطی های ریکا و شامپو و...استفاده میگردد.
برای دانلود دیتاشیت اینجا کلیک کنید