پلی اتیلن سبک خطی گرید LLD209

  • تولید کننده: پتروشیمی امیرکبیر
  • بسته‌بندی: 25kg
LLD209 پلی اتیلن سبک خطی گرید
در مجموع پلی اتیلن 209 کمکی بوده و حالت نرم کننده برای ترکیب با مواد دیگر را دارد. پلی اتیلن 209 در دسته (LLDPE) دسته بندی میشود. پلی اتیلن سبک خطی چیست؟ اين پلي اتيلن يك پليمر خطي با تعدادي شاخه هاي كوتاه است ومعمولاً از كوپليمريزاسيون اتيلن با آلكنها بلند زنجير ايجاد ميشود. اين پلي اتيلن داراي زنجيري شاخه دار است. بنابراينزنجيرهاي LDPE نمي توانند بخوبي با يكديگر پيوند برقرار كنند و داراي نيروي بينمولكولي ضعيف و استحكام كششي كمتري است اين نوع پلي اتيلن معمولاً با روشپليمريزاسيون راديكالي توليد مي شود از خصوصيات اين پليمر انعطاف پذيري و امكانتجزيه بوسيله ميكروارگانيهاي است.
پلی اتیلن سبک گرید 209 تولید پتروشیمی های اراک و امیر کبیر میباشد . این پلی اتیلن سبک در تولید نایلون –نایلکس – تولید لوله های پلی اتیلنی و ...کاربرد دارد.
برای دانلود دیتاشیت اینجا کلیک کنید